Marszałek województwa rozdawał promesy

Marszałek województwa, Wójtowie, Burmistrzowie, Strażacy, Przedstawiciele Kól Gospodyń, te oraz wiele innych zaangażowynych w pracę na rzecz samorządów osób gościliśmy wczoraj, na uroczystym rozdaniu środków finansowych na realizację zadań.